Privaatsustingimused

 
Nordic Carpet OÜ
Privaatsustingimused
Kehtiv alates 16.11.2021

1. Käesolevad privaatsustingimused („Tingimused“) informeerivad isikut („Andmesubjekti“) Nordic Carpet OÜ andmetöötluse põhimõtetest ning Andmesubjekti õigustest oma isikuandmete töötlemisel.

2. Palume isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimust ühendust võtta e-posti aadressil info@nordiccarpet.ee

3. Nordic Carpet OÜ tegutseb toodete edasimüüjana. Seetõttu võib käesolevate tingimustega lubatud ulatuses andmete töötlemiseks olla vajalik isikuandmete edastamine meie koostööpartneritele.

4. Isikuandmeid hoitakse Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hindanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kiibi (Privacy Shield) raamistikuga.

5. Nordic Carpet tagab, et kõik isikud, kellele Nordic Carpet OÜ isikuandmeid edastab, töötlevad isikuandmeid kooskõlas kehtiva andmekaitseõiguse juhistega, isikuandmete töötlemise õigusliku alusega piiratud ulatuses, eesmärgipäraselt ja minimaalses vajalikus ulatuses.

6. Nordic Carpet OÜ säilitab Andmesubjekti isikuandmeid kuni nende töötlemise eesmärgi saavutamise või töötlemise aluse äralangemiseni. Nordic Carpet OÜ ei säilita andmeid kauem, kui õigusaktides sätestatud tähtaegade lõppemiseni või potentsiaalsete tulevikus tekkida võivate pretensioonide lahendamiseks, kuid mitte rohkem kui 7 aastat.

7. Esitades Nordic Carpet e-poes tellimuse või veebilehte külastades annab Andmesubjekt nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks.

8. Töötleja võib volitada Andmesubjekti isikuandmeid töötlema teisi isikuid või asutusi tingimusel, et kolmas osapool on võimeline isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid Andmesubjekti õiguseid tagama ja isikuandmeid konfidentsiaalsena hoidma.

9. Nordic Carpet võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid oma äripartneritele, töötleja tegevusega seotud advokaatidele ja muudele nõustajatele ning samasse kontserni kuuluvatele äriühingutele.

10. Nordic Carpet OÜ võib töödelda, koguda, salvestada ja vajadusel edastada järgmisi Andmesubjekti andmeid:

 • Nimi, telefoninumber, e-posti aadress
 • Tellija (olemasolul ka kauba saaja) aadress, postiindeks ja linn/küla
 • Pangakonto number
 • Ostuajalugu ja tellimusega seotud andmed
 • Klienditoe andmed
 • Küpsiste abil kogutud info, sh kasutaja IP-aadress või teised võrguidentifikaatorid.

11. Nordic Carpet OÜ töötleb isikuandmeid järgnevatel põhjustel:

 • Tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks
 • Kliendibaasi, statistika ja kasutajakogemuse analüüsimiseks, et parandada oma teenuste kvaliteeti
 • Nordic Carpet OÜ reklaam- ja infomaterjali edastamiseks e-posti teel, kui klient on andnud selleks vastava nõusoleku.
 • Klienditoe teostamiseks ja kaubade ja teenuste osutamisega seonduvate küsimuste lahendamiseks.

12. Nordic Carpet OÜ ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest või vajadusest osutada ettenähtud teenust.

13. Andmesubjektil on Nordic Carpet OÜ ees järgnevad õigused:

 • Saada informatsiooni töödeldavate isikuandmete kohta.
 • Nõuda isikuandmete kustutamist juhul, kui lepingulised kohustused ja pretsensioonide esitamise aeg on möödas.
 • Nõuda isikuandmete muutmist juhul, kui esitatud on valed andmed.
 • Nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist.
 • Keelata andmete üleandmine tarbijaharjumuste uurimise või otseturunduse korraldamise eesmärgil.

14. Juhul, kui Andmesubjekti õiguste rakendamise tulemusena osutub Nordic Carpet OÜ jaoks lepingujärgse teenuse osutamine võimatuks, on Nordic Carpet OÜ-l õigus keelduda oma kohustuste täitmisest ja lõpetada ühepoolselt osapoolte vahel sõlmitud leping.

15. Juhul, kui klient leiab, et Nordic Carpet OÜ ei ole rahuldanud tema isikuandmetega seotud nõuete täitmist või töötleb tema isikuandmeid ebaseaduslikult, on kliendil õigus esitada kaebus klienditoe vahendusel info@nordiccarpet.ee, Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule.

16. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.